Graduering

Normalt i juni og december i dojoen


Næste graduering søndag 16. juni 2024


Information om tilmelding, tidsplan for dagen og tilbud om ekstra træninger, udsendes i god tid inden. 


Graduering er et frivilligt tilbud til vores elever og det er ikke et krav, at man skal deltage i alle gradueringer.


Pensum vil være gennemgået grundigt i den daglige træning, så eleverne får øvet og føler sig tryg i de forskellige øvelser og gradueringen bliver en god og lærerig oplevelse, hvor de får lov at vise hvad de har lært.


Eleverne gradueres af chefinstruktør Sensei Lasse Holmen Møller, med assistance fra en anden af klubbens sortbælter. Holdets instruktører er også til stede.

Hvad skal man vise til graduering

1.

Kihon


Eleverne viser de grundteknikker de har lært, samt deres tekniske færdigheder. Der er nogle kriterier, der bedømmes ud fra, og kravene stiger med graderne.


Eleverne frem og tilbage over gulvet, mens en eller flere teknikker udføres 5 gange.


2.

Kata


En kata er et kombinationsmønster af teknikker og måden den skal udføres på er meget fastlagt. Under kata kan eleven vise sine evner i de tekniske øvelser.


Bunkai

Hver kata har bunkai, her viser man, hvad de enkelte teknikker rent faktisk kan bruges til.

Eleven skal kunne vise den praktiske anvendelse af udvalgte teknikker.


3.

Kumite


Kamp vægter mere og mere efterhånden, som eleven bevæger sig op i graderne, og der er flere forskellige former for kumite afhængig af hvilken grad der gradueres efter.


Eleven skal både vise angreb og forsvar til gradueringen.


Gohon kumite (5 skridts kamp) er den kumiteform man skal kunne i forbindelse med graduering til 9. kyu (gult bælte) og 8. kyu (orange bælte).


Sanbon kumite (3 skridts kamp) er den kumiteform man skal kunne i forbindelse med graduering til 7. kyu (1. grøn) og 6. kyu (2. grøn).


"Heldet følger den der forbereder sig"

Jan Sensei

Hvis I møder op til de fleste træninger, særligt de sidste uger op til graduering skal I nok blive klar. Vi tilbyder normalt også ekstra træninger op til graduering hvor du kan komme og få hjælp til de teknikker du gerne vil øve ekstra.


Det er også en god idé at øve hjemme hvis du vil blive rigtig dygtig. Her kan du hente pensum og læse om hvad du bliver vurderet på til graduering LSKD graduering til gult og orange bælte


Her kan I se Youtube med kataen Heian Shodan, som I skal vise, når I skal graduerer til gult og orange bælte. 


"Et sort bælte er bare et hvidt bælte der aldrig gav op."

Bælter og grader

I Lystrup Shotokan Karate-Do har vi "snipper" i vores bæltesystem.


En oversigt over bælter og hvordan snipperne skal syes korrekt på kan hentes her: Bælter i LSKD


For minikarate 6-8 år er systemet lidt anderledes.

Den højeste grad for minikarate er gult bælte (9. kyu) hvorefter man rykker videre til holdet for begyndere 9-13 år. Se oversigt over bæltegrader for minikarate 


Man kan køber selv sit bælte, når man består sin graduering. Snipperne udleveres af chefinstruktøren ved bestået graduering.


Vi sælger normalt bælter til på gradueringsdagen for 50,- 


Man må også selv købe bælte kan f.eks. købes her:

https://budoland.dk/

https://budoxperten.dk/ Har også butik i Aabyhøj.


I må selv sy snipperne på bæltet. Det forventes, at alle snipper er påsyet senest til første træning efter bestået graduering.